Cargonic AB

Cargonic är ett innovativt företag baserat i Åkersberga, 3 mil nordost om Stockholm. Vi har utvecklat ett helt unikt lasthållningssystem för hantverkare, hemmaproffs eller de som helt enkelt vill kunna lasta mer! Vår ambition är att etablera återförsäljare i hela Sverige för att sedan växa inom Norden och därpå i utvalda länder inom Europa. Cargonic AB har satt en helt ny standard inom lasthållning med sitt nya lasthållningssystem.

Cargonic vill inte följa utvecklingen… vi vill leda den!

 

Cargonic lasthållare

Vi uppmärksammade ett problem som de flesta människor känner igen sig i, vissa målgrupper upplever det till och med åtskilliga gånger i veckan. Problemet är att kunna lasta och lastsäkra föremål, framför allt otympliga föremål, på fordonstak. Grundidén till hela lasthållningssystemet bygger på självupplevda problem inom lastning och säkring av last.

Det ska gå snabbt och enkelt att lasta och givetvis även att säkra sin last på ett trafiksäkert sätt. Dessutom så vill man kunna lasta ”vad man vill”, inte bara föremål som passar traditionella lastbågar. En av många unika saker med lasthållaren är att man får en lastyta som skyddar fordonstaket och möjliggör samtidig last av olika storlek och längd. Man får även stöd långt fram och långt bak av lasthållaren vilket förenklar och gör det möjligt att lasta längre och ibland mindre hållbara/styva föremål t.ex. gipsskivor. Lasthållaren är utvecklad för stora som små fordon och är ett utmärkt alternativ/komplement till både släpvagnen och skåpbilen.

För att få inspiration om hur man kan använda lasthållningssystemet, vänligen se under fliken ”Media” eller klicka här.